YOU CAN BE!

Znanje na djelu dio je Erasmus+ projekta YOU CAN BE!, usmjerenog na promicanje društvenog poduzetništva, jačanje vještina i kompetencija mladih, njihovih mentora i drugih osoba koje rade s mladima na poduzetničkim temama, te na umrežavanje ovih ključnih skupina.

TKO?

Ovaj projekt ujedinjuje Francusku, Litvu, Rumunjsku, Sjevernu Makedoniju i Hrvatsku. Projekt vodi  Fondation Apprentis d’Auteil (Francuska), u suradnji s Vilniaus kolegija (Litva), Asociatia Scoala de Valori (Rumunjska), Organization for Social Innovation ARNO (Sjeverna Makedonija) i Zakladom Znanje na djelu (Hrvatska). U projektu će sudjelovati više od stotinu mladih, mentora i osoba koje rade s mladima, kroz sudjelovanje na međunarodnim radionicama i edukacijama, te kroz stvaranje europske mreže mentora.

ZAŠTO?

Motivacija za implementaciju ovog projekta polazi od problema visoke razine nezaposlenosti među mladima i problema „odljeva mozgova“, s kojima se i Hrvatska suočava. Jedno od mogućih rješenja za ove probleme je promicanje poduzetništva i društvenog poduzetništva među mladima. Da bi se mladi uspješno pripremili za poduzetničke vode, potrebno je suočiti se sa preprekama koje predstavljaju otežani socijalni i ekonomski uvjeti, nisko samopouzdanje, visoka razina straha, te nedostatak poslovnog iskustva i umrežavanja. Projekt YOU CAN BE! nastoji ponuditi rješenje upravo za te probleme.

KAKO?

Kroz međunarodnu suradnju partnera na projektu, ostvarit će se niz ključnih radnji:

  • Osnaživanje znanja i vještina osoba koje rade s mladima, posebice za aktivnosti promoviranja poduzetništva među mladima
  • Promoviranje poduzetništva i društvenog poduzetništva među mladima
  • Osnaživanje mladih poduzetnika (posebice onih u nepovoljnom položaju) kroz edukaciju i aktivnosti koje povećavaju njihovo znanje, poslovni duh, razinu samostalnosti, osjećaj odgovornosti, te kapacitet za inovaciju i vođenje
  • Umrežavanje mladih poduzetnika i iskusnih mentora iz poslovnog svijeta
  • Stvaranje europske mreže poslovnih mentora
  • Osnaživanje mentora za rad s mladim poduzetnicima

 

FAZE PROJEKTA