wake up

WAKE UP YOUR VOCATION je Erasmus+ projekt koji uključuje više od 30 edukativnih centara, 600 mladih, roditelja, nastavnika te javnih i privatnih subjekata, kako bi se smanjio jaz između obrazovnog sustava i tržišta rada i mladima olakšao pristup tržištu rada.

TKO?

Ova inovativna inicijativa ujedinjuje Španjolsku, Italiju, Belgiju i Hrvatsku. Projekt vodi Zaklada Santa María la Real (Španjolska), zajedno s Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento (Italija), Goethe-Institut e.V. (Belgija) te Znanje na djelu (Hrvatska).

Projekt obuhvaća 11 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, uključujući Osnovnu školu Vladimira Nazora Daruvar, Češku osnovnu školu J. A. Kamenskog, Gimnaziju Daruvar, Tehničku školu Daruvar, Obrtničku školu Bjelovar, Osnovnu školu Rapska, Osnovnu školu Samobor, Srednju školu „Vladimir Gortan“ Buje, I. gimnaziju u Zagrebu, X. gimnaziju Ivan Supek, te Gimnaziju Dubrovnik.

ZAŠTO?

Mladi u Hrvatskoj, Španjolskoj i Italiji suočavaju se s brojnim izazovima koji im otežavaju prijelaz iz obrazovnog sustava u svijet poslovanja i pristup tržištu rada. U korijenu jaza između obrazovanja i zaposlenja leži nekoliko otegotnih čimbenika, uključujući prijenos pogrešnih uvjerenja o tome što tržište rada trenutno cijeni, nedostatak programa prakse tijekom školovanja, nerazmjer između očekivanja učenika i realnih uvjeta rada, te nedostatak prilagodbe sustava obrazovanja promjenama na tržištu rada.

Dva su izazova na koja bi sustav odgoja i obrazovanja trebao odgovoriti: s jedne strane, učenike treba osvijestiti o promijenjivim uvjetima tržišta rada i traženim kompetencijama, te s druge strane, treba im prenijeti realne poglede na to što tvrtke traže i kako traže zaposlenike. To se treba učiniti kako bi očekivanja učenika bila usklađena sa stvarnošću, te kako bi imali dovoljno znanja i informacija za donošenje odluka o budućim obrazovnim i profesionalnim koracima. Projekt Wake up pruža odgovor ovim izazovima kroz postavljanje temelja za provođenje aktivnosti profesionalnog usmjeravanja mladih.

KAKO?

Prva faza projekta započinje analizom mogućnosti pristupa mladih tržištu rada, te iskustava i stavova prema profesionalnom usmjeravanju. Ova faza uključuje provođenje anketa i intervjua s učiteljima, roditeljima/skrbnicima, te učenicima u dobi od 12 do 18 godina, kao i analizu i kompiliranje rezultata u objedinjenom izvještaju koji je dostupan na četiri jezika (hrvatski, engleski, španjolski i talijanski).

Provođenjem istraživanja otkrivaju se potrebe i mogućnosti profesionalnog usmjeravanja, čime se izgrađuje vrijedan temelj za drugu fazu projekta. Ona započinje izradom metodološkog priručnika za učitelje, koji će služiti kao pomagalo u profesionalnom usmjeravanju učenika. Na temelju ovog metodološkog priručnika održava se trodnevna online edukacija za učitelje (3 dana po 3 sata). Izrađuju se i dodatni digitalni materijali i sadržaj, namijenjeni samostalnom učenju. Održavaju se i online radionice za učenike i roditelje, također na temu profesionalnog usmjeravanja i pristupa tržištu rada.

Tijekom posljednje faze projekta kompiliraju se svi rezultati, iskustva i naučene lekcije, te se pod vodstvom Goethe instituta predstavljaju preporuke za EU politike ključnim dionicima u Bruxellesu.

wake up

REZULTATI PROJEKTA

1. FAZA: ISTRAŽIVANJE

U prvoj fazi projekta, anketirano je 2833 pripadnika/ca ciljane skupine, odnosno 1618 učenika i učenica u dobi od 12 do 18 godina, 852 roditelja, te 262 nastavnika/ce i stručna suradnike/ce iz tri zemlje koje sudjeluju u projektu (Hrvatska, Španjolska, Italija).

Neki od glavnih zaključaka istraživanja uključuju:

  • Velika većina roditelja i nastavnika prepoznaju vrijednost i potrebu za profesionalnim usmjeravanjem u školi, te značajan broj učenika smatra da bi im takve aktivnosti bile od koristi.
  • Otprilike 40% učenika nisu sigurni koje faktore trebaju uzeti u obzir pri donošenju odluka o vlastitoj akademskoj i profesionalnoj budućnosti.
  • Još uvijek postoji jaz između potrebe za profesionalnim usmjeravanjem i značajno rjeđih prilika i aktivnosti koje se zapravo nude učenicima.
  • Prepreke uključivanju aktivnosti profesionalnog usmjeravanja u školama uključuju nedostatak točnih i ažurnih informacija o tržištu rada, nedostatak vremena i ljudskih resursa, te nedostatak obuke za nastavnike/ce i stručne suradnike/ce.

Za više detalja o provedenom istraživanju, možete preuzeti detaljni izvještaj:

?

Preuzmite izvještaj 1. faze

2. FAZA: METODIČKI PRIRUČNIK ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE

U drugoj fazi projekta, izrađen je metodički priručnik za profesionalno usmjeravanje, namjenjen svim nastavnicima/ama i stručnim/suradnicima koji žele implementirati aktivnosti profesionalnog usmjeravanja, te svojim učenicima/ama pomoći da razviju transverzalne kompetencije potrebne za tržište rada.

Priručnik je testiran kroz brojne radionice s učenicima i roditeljima, te kroz edukaciju za nastavnike/ce i stručne suradnike/ce. U Hrvatskoj, održano je 13 radionica s učenicima osnovnih i srednjih škola, kojima je obuhvaćeno 272 učenika i učenica. Uz radionica za učenike/ce, održano je i 10 radionica za sveukupno 113 roditelja. U trodnevnoj online edukaciji za korištenje priručnika sudjelovalo je 23 nastavnika/ca, stručnih/suradnika/ca i ravnatelja/ica. Radionicama i edukaciji prisustvovali su sudionici iz cijele Hrvatske: iz Zagreba, Samobora, Bjelovara, Buje, te Daruvara. Više o provedenoj edukaciji možete pročitati ovdje.

?

Preuzmite metodički priručnik za profesionalno usmjeravanje

?

Preuzmite preporuke za EU politike

3. FAZA: PREPORUKE ZA EU POLITIKE

U trećoj fazi projekta, izrađene su preporuke za EU politike vezane za stanje profesionalnog usmjeravanja: cilj preporuka je da nadahnu različite dionike u obrazovanju, a posebice kreatore politike da nastave poboljšavati postojeću situaciju, te da poduznu potrebne reformne korake. U tu svrhu, preporuke su i predstavljene na završnoj konferenciji projekta u Bruxellesu.

Preporuke su strukturirane po regijama: prvo poglavlje sadrži preporuke na razini Europe, a sljedeća se poglavlja bave preporukama za svaku od zemalja sudionica u projektu (Španjolska, Hrvatska, Italija).

Svako poglavlje s preporukama slijedi istu strukturu:

 • Naslov
 • Tko treba nešto poduzeti?
 • Što se treba promijeniti?
 • Zašto je ova promjena nužna?