Technology has become an omnipresent part of our life in the past decades. It advances at an incredibly rapid way; one generation differs so much from the previous in its understanding and stance towards technology, that this aspect is often the reason for lack of comprehension.

Technology can hardly be evaded anymore and digitalisation advances to more fields of work and life by the day.

This also applies for the educational sector. Whiteboards and laptops are already regularly used in many schools. Could the next level be the replacement of educators with technological tools?

According to an article on the official website of ETUCE, short for European Trade Union Committee for Education, the European Commission is interested in involving private companies and ICT businesses as investors in the vesting of digital education. The idea is to use robots and other tools for experimenting in schools.

„Teachers will never be replaced by educational robots.“

Although they can have some positive influence on the learning and teaching experience, if used as supportive tools, they cannot be utilized as educators.

They are artificial intelligence, which is why the human dimension is missing. They lack „motivational, inspirational and pedagogical potential“, students wouldn’t acquire skills they are only able to get through human interaction. Robots could possibly distort the learning process and create additional burdens. Who knows which consequences this could have on the students’ psyche, their character development.

The author concludes that „teachers are essential agents of inclusion, social justice and educators of future generations of democratic citizens for a better world“.

According to ETUCE, schools shouldn’t be used as laboratories for experimentation of the newest technological inventions. Schools should be „inclusive and dynamic learning environments“, allowing for students to socially interact with each other and their teachers.

Source:  https://csee-etuce.org/

Tehnologija je, u posljednjih deset godina, postala dio svakodnevice. Napreduje u nevjerojatno brzom tempu. Jedna generacija toliko se, u poimanju tehnologije, razlikuje od druge da to dovodi do nerazumijevanja. Čini se da tehnologija upotrebljava do punog potencijala, dok je digitalizacija zahvatila sve sektore poslovnog djelovanja.

To se odnosi i na sektor obrazovanja. Bijele ploče za pisanje i osobna računala dio su normale opreme u mnogim školama. Sljedeći je korak zamjena predavača i edukatora s tehnološkim instrumentima. Ili?

Prema članku sa službene Internet stranice ETUCE (European Trade Union Committee for Education), Europska komisija zainteresirana je za širenje digitalnog obrazovanja te je već po tom pitanju uključila investitore i privatna poduzeća. Ideja jest da se koriste roboti, ali i drugi digitalni instrumenti, ali samo kao eksperiment u školama. Iz Europske komisije šalju jasnu poruku: „Nastavnici nikad neće biti zamijenjeni robotima.“

Iako roboti imaju pozitivan učinak na učenje, koriste se samo kao pomoćno sredstvo, a ne kao samostalni predavači. Upravo zbog njihove umjetne inteligencije, nedostaje ljudske dimenzije. Nedostaje „motivacijsko, inspiracijskog i pedagoškog potencijala“, kako kažu u ETUCE i pojašnjavaju da učenici s robotima ne bi mogli steći vještine koje nastaju isključivo u interakciji s ljudima. Postavlja se i pitanje dubljih posljedica na razvoj karaktera učenika, ukoliko bi im bio uskraćen ljudski kontakt s nastavnicima.

U tekstu se zaključuje: „nastavnici su neophodni sudionici uključivanja, društvene pravde te odgajatelji budućih generacija demokratskih građana za stvaranje boljeg svijeta“.

Kako naglašavaju u ETUCE-u, škole se nikako ne smiju koristiti kao laboratoriji za eksperimentiranje najnovijih tehnoloških izuma. Ipak, škole trebaju biti „okružja dinamičnog i inkluzivnog učenja“, koje dopuštaju učenicima da i društveno surađuju jedni s drugima te sa svojim učiteljima i profesorima.

Izvor:  https://csee-etuce.org/