PRO-youth

Međunarodni programi učenja kroz rad u području  kulturnog i baštinskog turizma

ZAJEDNIČKO RJEŠENJE ZA:

  • nezaposlenost mladih ljudi
  • nedostatak kvalificiranog osoblja u području kulturnog i baštinskog turizma

KAKO?

  • razvijanjem modula za učenje temeljeno na radu kako bi se mladim nezaposlenim ljudima pomoglo u stjecanju odgovarajućih vještina za ulazak na tržište rada

ZAŠTO?

Europska je kulturna baština jedinstvena, no uslijed nedostatka kvalificiranih zaposlenika, onemogućeno je razvijanje punog potencijala sektora. Istovremeno, neke se regije suočavaju s visokim stopama nezaposlenosti mladih ljudi. Razvijajući module za učenje temeljno na radu, PRO-YOUTH teži pomoći mladim ljudima u razvijanju vještina koje im mogu olakšati u prelasku na tržište rada.

 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA: KULTURNI TURIZAM, PROJEKTNO UČENJE I MLADI
26. 3. 2021. / 9 – 13.45 / online platforma ZOOM
Na konferenciji predstavljamo rezultate Pro-Youth projekta i primjere dobrih praksi projektnog učenja i učenja kroz rad u kulturnom turizmu za mlade u Hrvatskoj.

PRO-YOUTH PILOT TRENING I PRIRUČNIK
studeni 2020 – siječanj 2021. / Banovina, Podravina, Slavonija
Pro-Youth treningom smo testirali metodološki okvirobrazovne module i priručnik. Na temelju iskustva s treninga i istraživanja koje je prethodilo izradi metodologije, izrađene su preporuke za javne politike koje se tiču kulturnog turizma.

PRO-YOUTH PREPORUKE ZA JAVNE POLITIKE IZ KULTURNOG TURIZMA
Dokument je namijenjen dionicima koji aktivno sudjeluju u oblikovanju i donošenju politika u području kulturnog turizma u Republici Hrvatskoj.

 

Zemlje sudionice: Bugarska, Hrvatska, Njemačka, Italija, Rumunjska

PARTNERI:

THE EUROPEAN FOUNDATION FOR EDUCATION (EFE), Stuttgart, Njemačka, www.e-f-e.eu

PROMIMPRESA, San Cataldo (Mantova, Bologna, Palermo), Italija, www.promimpresa.it 

BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION – UNION OF THE BULGARIAN BUSINESS, Sofija, Bugarska, www.bia-bg.com

ASSOCIATION FOR EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (AESD), Calarasi, Rumunjska, www.aesd.ro

ZAKLADA ZNANJE NA DJELU, Zagreb, Hrvatska, www.znanjenadjelu.hr

Vremenski okvir: listopad 2018. – ožujak 2021.

Vrsta projekta:
Erasmus + / Strateško partnerstvo u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Kontakt osoba: Dunja Vuković, dunja.vukovic@znanjenadjelu.hr

pro youth
logo