Odluči o svojoj karijeri

Znanje na djelu osnovana je 2014. godine kao nezavisna organizacija koja nije povezana s političkim i interesnim skupinama, te nema komercijalne interese niti ciljeve.

Znanje na djelu financira se iz nenamjenskih donacija, sponzorstava i namjenskih donacija tvrtki. Pravna je osoba sa sjedištem u Zagrebu, a tijela Zaklade čine: Uprava, Nadzorni odbor i Kuratorij.

 

 

bioogggyyy Uprava Nadzorni odbor Kuratorij bkdsfjjjjuuuuo
Predsjednica uprave:
dr. sc. Caroline Hornstein Tomić
Daška Domljan
Gabriele Wahl Cesarec
Nicolas Baron Adamovich
Doraja Eberle
Georg Eltz
Mladen Fogec
Gunther Neubert
Gloria Thurn und Taxis
dr. sc. Thomas Sichla
dr. sc. Dino Dogan
Boris Blažević
dr. sc. Damir Boras
Boris Galić
Krešimir Lipovščak
Dunja Marušić-Brezetić
Loredana Maravić
Mirsada Kudrić
dr. sc. Erhard Busek
dr. sc. Ivo Josipović