Međunarodni dan osoba s invaliditetom

pro 3, 2019 | Vijesti

Ujedinjeni narodi proglasili su 3. prosinac Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice da obilježavaju taj datum kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Zaklada Znanje na djelu potiče inkluzivno obrazovanje te ovim želimo potaći još veću svijest o inkluziji kao osnovnom ljudskom pravu svake osobe s invaliditetom. Zalažemo se za razvoj partnerskog odnosa između škole i društva koji ovisi o broju i prirodi prepreka za ovaj iskorak. Napredak školstva koje prihvaća učeničke razlike korespondira s činjenicom da su poteškoće koje učenici doživljavaju rezultat našeg odabira organizacije škole i formi poučavanja. Zato i dalje nastojmo svi zajedno prilagoditi obrazovne strukture, sustave i metodologije učenja potrebama sve djece.

Odnos prema djeci s poteškoćama u razvoju mijenjao se kroz povijest kako su se mijenjali uvjeti življenja te politička, socijalna, kulturna ili ekonomska situacija određenog društva. Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva uključivanje svih učenika u odgojno-obrazovni proces. Pritom nije riječ samo o učenicima s nekim tjelesnim nedostacima ili psihičkim poteškoćama nego i onima koji se na bilo koji način osjećaju zanemarenima, imaju problema s učenjem, siromašni su, putuju satima do škole ili su pripadnici neke manjinske skupine. Inkluzija je trajan proces i ne predstavlja samo promjenu stanja nego promjenu shvaćanja.