Potpisana “Dunavska povelja za mlade talente”

Potpisana “Dunavska povelja za mlade talente”

ZAGREB – 16. svibnja 2019. u Preporodnoj dvorani HAZU-a, potpisana je “Dunavska povelja za mlade talente” kojom se učvršćuju odnosi između obrazovnog i poslovnog sektora u Hrvatskoj i ostalim zemljama dunavske regije. Među potpisnicima su i ministar rada Marko...
Predstavljanje projekta EDU-LAB u Sofiji

Predstavljanje projekta EDU-LAB u Sofiji

Zaklada Znanje na djelu sudjelovala je u predstavljanju EDU-LAB projekta na Sedmom godišnje forumu o EU strategiji za dunavsku regiju. Forum je održan je 18. i 19. listopada 2018. u Sofiji, u organizaciji Republike Bugarske kao predsjedavajuće Dunavskom strategijom i...