Znanje na djelu u Daruvaru

Znanje na djelu u Daruvaru

U tijeku je ključna faza Erasmus+ projekta Wake up your vocation, u sklopu koje održavamo radionice profesionalnog usmjeravanja za učenike i učenice, te njihove roditelje! Bavimo se pitanjima poslova budućnosti, identifikacije vlastitih talenata i interesa, te izradom...