Potpisana “Dunavska povelja za mlade talente”

Potpisana “Dunavska povelja za mlade talente”

ZAGREB – 16. svibnja 2019. u Preporodnoj dvorani HAZU-a, potpisana je “Dunavska povelja za mlade talente” kojom se učvršćuju odnosi između obrazovnog i poslovnog sektora u Hrvatskoj i ostalim zemljama dunavske regije. Među potpisnicima su i ministar rada Marko...