Nova knjiga Tranzicijskog dijaloga

svi 6, 2020 | Spajamo zanje, stvaramo iskustvo, Uncategorized @hr, Vijesti

Druga knjiga o projektu Tranzicijski dijalogIzazovi tranzicije u istočnoj Europi. Lekcije za građanski odgoj“ dostupna je online. Među autorima koji su pisali o izazovima u suočavanju s vremenom preokreta (1989./1990.) i posljedicama i lekcijama za moderno građanski odgoj i obrazovanje je i predsjednica Uprave zaklade Znanje na djelu dr. sc. Caroline Hornstein-Tomić.

Transition Dialogue 2019-2021 – Dealing with change in democratic ways, je dvogodišnji projekt (voditeljica tima u Hrvatskoj je dr.sc. Caroline Hornstein Tomic iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, u suradnji sa zakladom Znanje na djelu) koji se bavi pitanjem kako se prijelaz sa komunizma na demokraciju i tržišnu ekonomiju podučava u školama i u neformalnom obrazovnom sektoru. Projekt također istražuje kako izvori kojima se koriste nastavnici/edukatori mogu biti obogaćeni i raznolikiji. Sedam partnera iz srednje i istočne Europe – Latvija, Njemačka, Ukrajina, Rusija, Bugarska, Hrvatska i Poljska – sudjeluju u projektu koji financira njemačka Savezna agencija za građansko obrazovanje (Bundeszentrale fuer politische Bildung, bpb), a koordiniraju dvije nevladine organizacije, Deutsch-Russischer Austausch DRA e.V., i Sofia Platform Foundation. Više informacija dostupno je na fb.com/transitiondialogue ili translation-dialogue.org. Pod nazlovom Transition Dialogue pokrenuta je već u 2014. godini razmjena mišljenja među stručnjacima iz akademskih i nevladinih organizacija, koji se bave sa građanskim odgojem u Njemačkoj te srednjoj i istočnoj Europi. Naslov aktualne publikacije je „Challenges of Transition in Eastern Europe: Lessons for Civic Education”.

Link za online publikaciju: https://austausch.org/files/DRA/Fotos/Projekte/Transition%20Dialogue/book%20final%20preview_20200311_compressed.pdf?fbclid=IwAR1lQ6M8P99tzdXUCp98IwG7-BgON4ySvB-GkB2RY8sEfJw4rYcM_WyHSDA